Kiemelt hírek Szentes

Régészeti leletek a színpad alatt

Mintegy három hónapja tart az egykori Petőfi Szálló épülete felújításának második szakasza, melynek során az épületben található Tóth József Színház rekonstrukciója is a kialakítás szakaszában van.

A kivitelezés során a Koszta József Múzeum régészeti szakemberei kisebb ásatásokat, szakmai megfigyelést végeznek. A munkálatok során tapasztalt eredményeket illetően már most, nem várt leletekre bukkantak, melyekről március 25-én számoltak be.

A feltárást Király Edit (régész-muzeológus, csoportvezető) vezeti, Kovács Sándor (régészeti technikus, történész-muzeológus) és Filep Fanni (régész-muzeológus) vesz részt a munkában.

A színházi épület déli végében, közvetlenül a színpad alatti pince részben több régészeti objektum foltja is mutatkozik, melyekből különféle, a kora újkorra, leginkább a 17-18. századra keltezhető kerámiatöredékek és néhány állatcsont látott napvilágot. A leletek az egykor szeméttárolásra használt gödrökből kerültek elő, melyeknek feltárását megkezdték.

Az eddig megtalált töredékek az egykor itt élt emberek életébe engednek bepillantást. Alapvetően két csoportra oszthatók a leletek. Megtalálható köztük a különféle főzőedények (fazekak) szép darabjait, valamint a folyadéktároló edények (korsók) is képviseltették magukat mutatós töredékekkel.

A főzőedények között több fazék alj-, oldal- és peremtöredéke is előkerült, ezeket nem egyszer díszítéssel (pl. bekarcolt vonalköteg, vörös festés) látták el. Az egyik fazék töredékein jól megfigyelhető a hosszú használat nyoma: oldala másodlagosan feketére égett, nyomokban kormos is volt.

A leletek másik csoportját képviselő korsók a tálalás során fontos szerepet játszottak, ennek megfelelően kivitelezésük is igényesebb volt a konyhai kerámiánál. Jó példa erre az egyik, sötétszürke színű szűrőbetétes korsó töredéke, amelynek külsejét függőlegesen besimított díszítéssel látták el, ezzel a kerámiafelület fémes hatását próbálták kiemelni.

A feltáró régészeti munkálatok következtében még további leletek előkerülése várható a jövőben, melyek segítségével remélhetőleg pontosíthatóak a korszakról alkotott képünk, nagymértékben hozzájárulva Szentes város történetének kutatásához.

 

Vélemény, hozzászólás?