Kiemelt hírek Szentes

Rendkívüli ülés – vannak gondok

A Szentesi Önkormányzat képviselő-testülete március 5-én rendkívüli ülést tartott a Városháza kis-tanácskozó termében, melyen 14 képviselő vett részt (Hornyik László Károly előzetesen bejelentette távolmaradását.)

Két napirendi pontot tárgyaltak.

Először egy írásbeli tájékoztatást vitattak meg: a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00070 azonosító számú, Multifunkciós közösségi terek kialakítása Szentesen c. projektről szóló előterjesztést (az egykori Petőfi Szálló épületének Petőfi utcai részén történő felújításról van szó), amelyet Nagygyörgy Zsolt, a Szentes Városi Szolgáltató Kft. ügyvezetője készített elő.

A tanácskozáson a felmerült kérdésekre Takács Gábor, az SZVSZ Városfejlesztési csoport vezetője válaszolt, mivel az előterjesztő nem volt jelen az ülésen. Ez utóbbi tényt több képviselő is hozzászólásában kifogásolta, sőt kétszer is szavaztak arról, hogy felfüggesszék-e emiatt az ülést, de a képviselők többsége a folytatás mellett szavazott.

A felmerülő kérdések mindegyikére a csoportvezető nem tudott választ adni. A véleményt mondók ezt is, és a számukra tisztázatlan tényeket (főként pénzügyi vonatkozásokat) nehezményezték.

A határozati javaslatban a megfogalmazódott, hogy a projekt megvalósítása veszélyben van, és kockázatot jelent az önkormányzat gazdálkodására is. Továbbá azonnali hatállyal visszavonja a 97/2019. (VI.27.) rendeletének 3. pontjának második mondatát.

Ez a következő: „A Képviselő-testület támogató hozzájárulását adja ahhoz, hogy a TOP-7.1.1-16-H-025-2. azonosító számú közösségi infrastruktúra fejlesztés felhíváson keresztül, a Kultúr-Média Kft. a helyi közösségi jellegű funkciókkal bíró tér létrehozását a Petőfi Szálló műemléki épület szárazkapu bejárója melletti épületrészben megvalósítsa.”

Még két másik határozati pontban a képviselőtestület, mint az SZVSZ Kft kizárólagos és egyszemélyi tulajdonosa bizonyos feladatok elvégzésére utasította a Kft. ügyvezetőjét.

A határozati javaslat végén „a képviselőtestület megállapítja, hogy az ügyvezető elmarasztalható hozzáállásának következtében a teljes finanszírozási háttér instabil, a projekt idei magvalósítását veszélyezteti, amely komoly hátrányba sodorja az egykori Petőfi Szálló felújítását, ezáltal Szentes Város Önkormányzata érdekeit sérti”.

A határozati javaslatot 12 igen és 2 tartózkodás mellett fogadták el.

A második téma a FODI FÖLDMUNKA Kft-vel kötött bérleti szerződés módosításának kérdése volt. A képviselők rövid véleménycserét követően egyhangúlag hozzájárultak, hogy március 5-től kezdve a TermálPaprika Kft. legyen az Ilona-parti üvegházakra kötött szerződés bérlője.

Vélemény, hozzászólás?