Hírek Szentes

Sokszínűbbé válhat a gyermekvédelmi munka (hangzó bejátszásokkal)

A Szentesi Családsegítő Központ augusztus 25-én a Dózsa Ház Közösségi Térben rendezte meg az „ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA MEGVALÓSÍTÁSA A SZENTESI JÁRÁSBAN” című projekt nyitórendezvényét. A programon a város- és a környező községek köznevelési intézményeinek vezető képviselői vettek részt.

Megjelent Szirbik Imre Szentes polgármestere is, aki köszöntőjében azt emelte ki, hogy eddig is fontosnak tartották az oktatási intézményekben folyó gyermekvédelmi munkát, és a jövőben ez még nagyobb hangsúlyt kaphat a projekt révén.

 

A rendezvényen részt vett Farkas Sándor, a térség országgyűlési képviselője, aki így összegezte véleményét a projektről:

 

Gál Antal, a szentesi Családsegítő Központ igazgatója, a projekt menedzser mutatta be a pályázati anyagot, az abban vállalt feladatokat, illetve további részleteket is megosztott a jelenlévőkkel. Mi azt kérdeztük a projektmenedzsertől, hogy az intézményekkel eddig is kialakított jó együttműködésen túl, milyen előnyök származhatnak a projekt kapcsán:

 

A 40 millió forintos  projekt kapcsán néhány fontosabb feladatvállalás:

A végrehajtás során:

 • a szakértők folyamatosan monitorozzák a szakmai tevékenységet
 • Helyzetfeltárás, –elemzés (országosan)
 • Felkészítő tréningek
 • Szakmai műhelyek a szociális munkásoknak (szociális segítés az óvodában, mediáció és egy speciális formája, kompetenciahatárok, pályaválasztás, tehetséggondozás, „jó gyakorlatok”)

 

A kistérségben található 31 intézmény közül 14 vesz részt a projektben, az összes gyermek (6143) közel felét érik el ezzel a tevékenységgel.

A szolgáltatási csomagok:

 • Főállású szociális munkások által végzett tevékenységek (CSSK alkalmazásában)
 • A bevont intézmények közvetlen támogatásával megvalósított szolgáltatások
 • Külső szakemberek által nyújtott szolgáltatások
 • Család- és Gyermekjóléti Központ (CSSK) által biztosított szolgáltatások
 • Egyéb szolgáltatások

 

A projektben két főállású szakembert foglalkoztatnak:

 • Lévainé Bódi Szilvia: 44 óra/hét – középiskolák – 1.645 gyermek – 2 intézmény
 • Lázár Mariann: 44 óra/hét – óvodák, általános iskolák – 1.656 gyermek – 12 int.
 • Feladatuk:
  • Intézményi jelenlét (létszámarányosan): pl. fogadóórák szülőnek, gyereknek, pedagógusnak
  • Gyermek- és ifjúságvédelmi munka segítése
  • Tantestület támogatása: a gyermekvédelmi szempontok minél hatékonyabb érvényesülése érdekében (
  • Egyéni, csoportos és közösségi szociális problémákra válaszok, megoldások keresése (ha kompetens)
  • Projekt egyéb szolgáltatásainak közvetítése, szervezése
  • Más ellátások közvetítése (szükség esetén: fejlesztő, eü-i, szociális stb.)
Lévainé Bódi Szilvia

Néhány program lehetőség:

 • Kirándulások támogatása (1.000 Ft/ gyermek – minden intézményben)
 • Családi napok támogatása (1.000 Ft/gyermek – óvodák, általános iskolák)
 • Eszközbeszerzések
  • Multifunkciós nyomtató (3 intézmény)
  • Mozgásfejlesztő eszközök (óvodákban 50-50 eFt)
 • Tanácsadások
  • Pszichológiai tanácsadás – havi 20 óra (gyerekeknek, szülőknek)
  • Tanulássegítés – havi 10 óra (rászoruló gyerekeknek, korrepetálás, felkészítés pl. érettségire stb.)
 • Szülői tréningek: 3 óra * 3 alkalom * 3 csoport (12-15 fő)
  • Agresszió és konfliktuskezelő csoport,
  • Gyermekek életkori sajátosságaiból adódó problémahelyzetek kezelésére irányuló csoport.
 • Óvodai csoportok
  • „Báb- és mesecsoport”: szociális kompetencia fejlesztés ( 5 alk. * 1 óra * 13 csoport óvónők vezetésével)
  • „Életmód csoport”: egészségfejlesztéshez ( 5 alk. * 1 óra * 13 csoport óvónők vezetésével)
  • A mozgáskoordinációs készségfejlesztés (alapozó terápia) 10 hét * 2óra * 4 csoport (Szentes 2, Fábián, Nagymágocs 1-1)
 • Általános iskolai csoportok (tagjai nem osztályközösségek, hanem az adott nehézséggel érintett gyermekek)
  • „Barátság – együttműködés”: alsósoknak szóló csoport (5 alk. * 2 óra * 3 iskola)
  • „Serdülőkori kihívások”: felsősöknek szóló csoport (5 alk. * 2 óra * 3 iskola)
 • Középiskolai csoportok
  • „Szociális kompetenciák fejlesztése” (5 alkalom * 2 óra * 2 csoport * 2 iskola = 4 csoport)
  • „Agresszió- és konfliktuskezelés” (5 alkalom * 2 óra * 2 csoport * 2 iskola = 4 csoport)
  • Szorongás és stressz oldás”: elsősorban az iskolai szorongások és stresszhelyzetek kezelésére kíván válaszokat adni (5 alkalom * 2 óra * 2 csoport * 2 iskola = 4 csoport)
 • Köztes Átmenetek – A droginteraktív kiállítás 4 héten át, 7. és 8. osztályos, ill. középiskolás gyerekek számára. (nyitott, a korosztályba tartozó bármely gyermek részt vehet),
 • Szigligeti „szociális tábor” ingyenesen 45 általános iskolás gyermek számára (csak bevont intézmények gyermekeinek)
 • Képzés pedagógusoknak: szociális vagy gyermekneveléshez kapcsolódó előadások (5 intézmény igényelte)
 • Kalandtáborok”: nyári szünidőben (nyitott, a korosztályba tartozó bármely gyermek részt vehet),
 • Iskolák közötti több fordulós foci kupák: általános iskolák 3 településen egy-egy körmérkőzés, középiskola oda-vissza. (pálya, frissítők, jutalmak).
 • Színházi előadások: 3 település iskolájában amatőr színjátszó csoport (SZEVASZ)
 • Mozifilm vetítések általános iskolák és óvodák számára 3 alkalommal, a pedagógusokkal közösen meghatározott filmeket lekérve.
 • Táncház 3 alkalommal, élő népzenével a Közösségi Térben. (Nyitott, bármely gyermek részt vehet.)

Városi szintű, 4 alkalomból álló sportnap programsorozat (10 órás kerékpározás, evezés, túrázás, tájékozódó futás.

A projektnyitó rendezvény a pályázatban résztvevő intézmények munkatársainak kötetlen beszélgetésével zárult.

navigate_before
navigate_next

 

 

Vélemény, hozzászólás?