Kiemelt hírek Szentes Térség

Szakemberek videó-konferenciája – szentesi központtal

Család- és Gyermekjóléti Központok Módszertani Hálózata és a Szentesi Családsegítő Központ szervezésében szeptember 24-én Csongrád-Csanád megyei Work-shop-ot rendeztek.

A módszertani lehetőségek közös megbeszélésére minden hónapban tartanak ilyen programot a megye szakemberei részére, de ez most annyiban volt „más”, hogy videó-konferencián történt az információ áramlás.

A megyei településeken működő szakintézmények vezetői képviselőit László Gyöngyi, a Szentesi Család-és gyermekjóléti központ szakmai vezetője, megyei szakértő köszöntötte, majd Farkas Attila egészségpszichológus, családterapeuta tartott előadást „Autizmus spektrumzavar és család” címmel.

Egyre több esetben diagnosztizálják, illetve egyre inkább polarizálódik az autizmus, ezért is fontos erről újabb és újabb ismereteket szerezni, hogy a szakemberek még inkább adekvát segítséget tudjanak nyújtani a családoknak.

Mivel ő maga hét család körében végzett kutató munkát – ezek elemzéséből, és más tapasztalatok (Bognár Virág, Garai Dóra) felhasználásával ismertetett különböző módszereket, formákat és lehetőségeket, melyek a családoknak is útmutatást adnak az autista gyermekkel való foglalkozásban.

Beszélt arról is, hogyan hat az autizmus a családokra, tovább kiemelte, hogy a segítségnyújtásban fontos lehet egy jó szakember megtalálása, és annak tanácsai.

Családon belül alkalmazkodni kell az autizmushoz, melynek bonyolult folyamatát a helyzet kiértékelés, az elfogadás, az előnyök kihasználása, a jövőkép kialakítása jelenti. A terápia során a szülői szerep erősítésére kellő figyelmet kell fordítani, melyekhez szakmai javaslatokat is adott.

Ezt követően Pengő Erzsébet c.r. százados, a Szentesi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója az Iskolaőr szerepe a nevelési-oktatási intézményekben címmel tartott előadást.

A képen a következők lehetnek: 2 ember, ülő emberek és laptop

A rendőrség „régóta” jelen van az iskolában, az óvodától a középiskoláig bezáróan – kezdte a tájékoztatást a rendőrség munkatársa. Említette a DADA-, vagy az Iskolarendőr programot, továbbá néhány középiskolában bűnmegelőzési tanácsadó van. Az idei tanévben szerveződött az iskolarendőri program – ahol az oktatási intézmények ezt kérték.

Az iskolaőr – fegyverhasználati jog nélkül – kényszerítő eszközzel rendelkező, sajátos jogokkal felruházott közfeladatot ellátó személy, aki a Rendőrség területi szervénél (Megyei-főkapitányság) áll munkaviszonyban. Az iskolaőr biztosítja, hogy a kijelölt oktatási-nevelési intézmény pedagógusai, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottai feladataikat zavartalanul elláthassák.

A képen a következők lehetnek: képernyő és belső tér

A tanulók vagy az intézmény dolgozóinak biztonságát sértő vagy veszélyeztető cselekményeket megakadályozza, megszakítja, a sérelmükre elkövetett jogellenes cselekményeket megelőzi.

Feladatai (csak nagyon röviden): felszólít, igazoltat, visszatarthat, lefoglal, intézkedhet, megakadályoz, lezár, felvilágosítást ad, segítséget nyújt, megszakít biztonságot veszélyeztető cselekmény, tájékoztat-kapcsolatot tart.

Működésük három hetének néhány tapasztalatát is ismertette a r. százados, melyek közül most csak azt emelem ki, hogy az igények felmérését követően megyénkben 4+1 fő (helyettesítő) lett kiképezve, munkájukat Szeged (2), Makó (1), Szentes (1) középiskolájában látják el.

A GDPR rendszer elkészítése, áttekintése, nehézségek, tapasztalatok, aktualitások címmel Bulyáki Tünde, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztály Szociális Alap- és Szakellátási Módszertani Osztály szakmafejlesztési referense tartott gyakorlatias jellegű tájékoztatót.

Az adatvédelmi törvények ismertetése mellett kitért konkrét esetek megoldására, elemzésére.

Az első két előadásnál, azok végén beszélték meg a felmerülő konzultációs kérdéseket, a harmadiknál már „menetközben” jöttek az észrevételek, melyre azonnal megadta a szakreferens a választ.

Szakszerű, érdekes tájékoztatókat és felvetéseket hozott ez a videókonferencia, a résztvevők nagyon sok hasznos információval lettek gazdagabbak, amit hasznosítani fognak a mindennapokban – és ráadásul a járványügyi szabályokat is betartották.

Vélemény, hozzászólás?