Hírek Kiemelt hírek Szentes

Szakmai vizsgák a Zsoldosban

A hazai médiumok a nyár eleji időszakban a középiskolák kapcsán számtalan alkalommal és formában foglalkoznak az érettségi témakörével, ugyanakkor alig, vagy egyáltalán nem tesznek említést az ebben a periódusban zajló, és nagyjából hasonló folyamatot, illetve számbeli nagyságrendet képviselő szakmai vizsgákról.
Pedig a szakmai vizsgarendszer az utóbbi években jelentős fejlődésen ment át. Ebben a vonatkozásban elég, ha csak azt emeljük ki, hogy az oktatási szakemberek új, átlátható,
kompetencia-alapú, moduláris rendszerű szakmastruktúrát dolgoztak ki, amely megalapozta az új rendszerű és szemléletű vizsgáztatás megvalósítását.
Ma már nem csupán szakmai ismereteket és szakmai készségeket kérnek számon, hanem az adott szakképesítéssel betölthető munkakörökhöz nélkülözhetetlen tulajdonságokat is beemeltek a kimeneti szabályozásba.
A HSZC Szentesi Zsoldos Ferenc Technikum oktatói is ebben a megújult vizsgarendszerben való megmérettetést követően bocsájtják ki a jövő szakembereit.
Ezért persze az iskola életében a májusi és júniusi hónapok az idén is mozgalmas időszakot jelentenek: közel száz érettségiző mellett 242 fő tett szakmai vizsgát 19 szakmában. A diákok közel fele-fele arányban vettek részt nappali (93 fő) és felnőttképzési jogviszonnyal felnőttek szakmai oktatásában (149 fő).
A szakmai vizsgák tapasztalatairól az oktatók egy részét kérdeztük, válaszaikból átfogó képet kaphatunk a vizsgák hangulatáról, valamint a diákok hozzáállásáról:
Mészáros János építőipari oktató tapasztalatai
Számunkra a vizsgaidőszak februárban kezdődött egy Szárazépítő szakmai vizsgával.
Ennek a képzésnek a lényege, hogy csak szakirányú előképzettséggel és kizárólag felnőttek szakmai oktatása keretében lehet rá jelentkezni.
Június első napjaiban a Nyílászáró és árnyékolástechnikai szerelő, beépítő tanulók programkövetelményes vizsgát tettek. Ez a 240 órás képzés nem szakmát, hanem szakképesítést ad a jelentkezőknek. Ahogy februárban, úgy ezen a vizsgán is kitűnő eredmények születtek.
Az év végi vizsgaidőszakban négy szakmában kétféle építőipari vizsgát is tettek tanulóink.
A hagyományos OKJ-s képzéseket felváltották az új Szakmajegyzék szerinti képzések. A nappali rendszerben tanulók még OKJ-s, a felnőttek szakmai oktatásában résztvevők pedig Szakmajegyzék (SZJ) szerinti vizsgát tettek. Előbbiben festők és kőművesek
vizsgáztak, utóbbiban pedig Festő, mázoló, tapétázó, Kőműves, Szigetelő és Burkoló szakmák vonatkozásában adtak számot tudásukról a vizsgázók.
Az OKJ-s vizsgáknál írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgarészeket kell teljesíteni. Az SZJ-s képzésben központi interaktív feladatsor, valamint projektmunka elvégzése várja a tanulókat.
A projektmunka két részből áll: egyrészt gyakorlati feladatokból, másrészt a képzés során végzett munkákról készített portfólió bemutatásából. Ez utóbbi terjedelme és formája szakmánként változó.
Mivel a most végzett tanulók készítettek először portfóliót, az nehezítette a dolgukat, hogy nem volt előttük minta. A duális partnerek és az iskola oktatói azonban segítséget nyújtottak
ennek elkészítésében. A tanulók szorgalmasan dolgoztak rajta.
A kőművesek és a burkolók olyan feladatokat végeztek a gyakorlati vizsga során, amelyeket a vizsga végén el kellett bontani. A festő, mázoló, tapétázók és a szigetelők esetében az iskola szépítésére és állagának megőrzésére tudtuk fordítani a tanulók munkáját.
Minden építőipari diák sikeres szakmai vizsgát tett, több vállalkozó állásajánlattal kereste meg a végzett tanulóinkat.
Bige Csaba építőipari oktató és Bakainé Vajdovich Judit nappalis osztályfőnök tapasztalatai:
Általánosságban elmondhatjuk, hogy a kőműves írásbeli vizsga a tanulói (nappali) és a felnőttképzési jogviszonyban tanuló csoportok esetében is elég nehéz volt az előző évekhez
képest. Ennek ellenére szép eredmények születtek.
A gyakorlati vizsgán a falazási munka, térkőburkolatkészítés, vakolás, hőszigetelés, betonozás területéhez kapcsolódó feladatok várták a tanulókat. A felnőttek szakmai oktatásában ez nyílásáthidaló beépítésével egészült ki. A gyakorlati vizsgák egész délelőtt folytak, az ő dolgukat megnehezítette a szakadó eső, de ez sem fogott ki rajtuk.
A nappalisok szóbeli vizsgát is tettek. Mivel ők gyakorlati beállítottságúak, nehezebben fejezik ki magukat szóban. Volt olyan tanuló, aki szépen teljesített, de akadtak olyanok, akiknek szokatlan volt a vizsgahelyzet, hiszen ez volt az első komolyabb megmérettetés az életükben. A gyakorlati munkák elkészítése könnyebben ment nekik. Ez a része a vizsgának mindig jobban szokott sikerülni.
Nagy öröm számunkra, hogy a sikeres vizsgák után minden nappalis diákunk visszajön másodszakmát tanulni vagy nappalin érettségit szerezni. Diákjaink teljesítményét egy világméretű építőipari cég jelképes ajándékcsomaggal honorálta.
Mácsai Erzsébet kereskedelmi szakoktató tapasztalatai:
A teljesítési kényszer miatt kissé nehézkesen ment a központi írásbeli vizsga. Akinek ez esetleg nem sikerült olyan jól, az tudott javítani a szóbelin és brillírozott a gyakorlati vizsgán.
Így igazán szép eredmények születtek.
Bár a szóbelin megvolt a tárgyi tudás, a diákok kicsit bátortalanul szólaltak meg.
A gyakorlati vizsgán olyan feladatokat kellett teljesíteniük a tanulóknak, amelyek a való életben is gyakran előfordulnak. Ezek közül szakmai szempontból az egyik legfontosabb az áruátvétel volt, mert ez a munkafolyamat nagy precizitást és odafigyelést igényel, hiszen egyszerre használjuk az összes érzékszervet és a tanult ismereteket.
Másik ilyen feladat volt az áruajánlás, ahol figyelembe kellett venni a vásárló esetleges speciális táplálkozási igényeit. A tanulók az elsajátított elméleti szakmai tudás sokrétűségéről is számot adtak.
Minden kolléga a legjobb tudásának megfelelően készítette fel a diákokat. Ebben a gyakorlati helyek is maximálisan partnerek voltak.
A tanulóinknak minden támogatást biztosítunk, hogy a munkaerőpiacon helyt tudjanak állni.
Különösen örömömre szolgál, hogy a nappalis Eladó csoport minden tagja motivált és nyitott a továbbtanulásra, fontosnak tartják az élethosszig tartó tanulást. Első lépésként mindenki
beiratkozott valamelyik érettségire felkészítő osztályunkba. Akinek van már érettségije, ő másodszakmát választott.
A mellékelt fotókon (talán) jól érezhető a szakmai vizsga mással össze nem hasonlítható fegyelmezettsége, a diákok érettsége, helytállása és megfelelni akarása.
Forrás: Gyergyai-Szabó Mariann oktató

Vélemény, hozzászólás?