Hírek Kiemelt hírek Szentes

Személyi kérdések és a sportcsarnok ügye a képviselők asztalán

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének idei első soros ülését január 27-én tartotta a Városháza Dísztermében.
Az ülés kezdetén a jelenlévők egy perces néma csenddel, felállva tisztelegtek a Holocaust Emléknap, valamint a nemrégiben elhunyt, egykori önkormányzati képviselő, Kálmán János emléke előtt.
Elsőként Szabó Zoltán Ferenc polgármester adott szóbeli tájékoztatót a két ülés között történt fontosabb eseményekről. Ezek között részletesen beszélt a dr. Papp László Városi Sportcsarnokot ért tűzesetről, annak következményeiről. A környező 7 településről mintegy 150 tűzoltó több mint négy napon keresztül dolgozott (felváltva) a tűz eloltásán. A város vezetője írásban köszönte meg a tűzoltóságok ezzel kapcsolatos munkáját.
Elhangzott, hogy a tűzvizsgálat még mindig tart, erről a fenntartó még nem kapott tájékoztatást. „Egy nagy pozitívuma volt a tragédiának: nem történt személyi sérülés” jelentette ki a polgármester, hozzátette, talán a másik, hogy soha nem tapasztalt és széleskörű összefogást eredményezett az intézmény jövőjéért érzett aggódás. Köszönetet mondott felújítást már eddig is támogató egyéneknek, szervezeteknek – eddig 9,5 milliót forint jelent meg az önkormányzat által indított különszámlán.
Ismételten köszönetet mondott a magyar kormánynak, hogy teljes mértékében támogatja a szentesi sportcsarnok újjáépítését. Elmondta, hogy a tegnapi kormányülésen ismét napirenden volt Szentes: arról tárgyaltak, hogy, milyen formában, milyen anyagi kondíciókkal kerül a városba a már megígért nagyméretű sport-sátor. Helyben már megszületett a döntés, hogy a Klauzál Gábor Általános Iskola udvarán állítják fel, reményeik szerint akár két héten belül.
Ezen a héten zajlottak a 2022.évi költségvetést előkészítő tárgyalások a hivatalon belül, illetve az önkormányzati intézményekkel. Nagyon nehéz lesz un. nullás költségvetést előterjeszteni, de ezen dolgoznak – hangzott el.
A polgármester bejelentette: Wittek Krisztina, aki az elmúlt 12 évben volt a város főépítésze 2021. december 31-i hatállyal befejezte ezt a munkáját, helyette Takács Gábort bízták meg ezzel a feladattal.
A képviselő-testület a Városrendezési-fejlesztési és Idegenforgalmi Bizottságban megüresedő helyre egyhangúan dr. Kormányos Józsefet választotta meg 2022. február elsejei hatállyal. Az új tag le is tette az esküt.
A tájékoztatást követően az írásbeli interpellációkra adott válaszokról döntöttek a képviselők. Kettő választ nem fogadtak el.
A Koszta József Általános Iskola szülői munkaközössége által benyújtott, az oktatás romló színvonalára vonatkozó panaszra a hatáskörlig illetékes Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ igazgatónője reagált, de a válaszát nem fogadta el a testület.
Agócs Lászlóné és Szűcs Ildikó képviselők kórházban dolgozók bérezésével, a tervbe vett műtőtömbbel, a kórházi infrastruktúrával kapcsolatban nyújtottak be interpellációt, melyre az Országos Kórházi Főigazgatóságtól érkezett válasz, melyet sem ők, sem a képviselőtársaik nem fogadtak el.
Mivel közeledik az országgyűlési választások időpontja, megválasztották Országos Egyéni Választási Bizottság tagjait. Az előterjesztést egyhangúan elfogadva, tagoknak választották dr. Bertók Gyulát, dr. Demeter Attilát és dr. Jelenfi Annát, póttagoknak Kovács Attilát és Udvardi Istvánt. Az esküt öt napon belül teszik a város polgármestere előtt.
A képviselők ezt követően még felülvizsgálták a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásukat, tájékoztatót hallgattak meg az önkormányzat tulajdonában és a Szentes Városi Szolgáltató Kft. kezelésében lévő termálkutakról.
Megalkották az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendeletet, valamint a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint a pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló rendeleteket.
A képviselők tanácskozása zárt ülés keretei között zajló napirendi pontok tárgyalásával zárult.

Vélemény, hozzászólás?