Kiemelt hírek Szentes

Szentes és Sepsiszentgyörgy bővülő kapcsolatai

Szentes jelenleg tíz külföldi településsel ápol testvérvárosi kapcsolatot, ami a városok polgárai számára is több területen kínál együttműködési lehetőséget.

Sepsiszentgyörggyel mindössze bő két éves Szentes testvérvárosi megállapodása, amit a két önkormányzat 2017 elején foglalt írásba. Azóta örvendetesen bővülnek a kapcsolatok. Úgy tűnik, egyre több intézmény és szervezet alakít ki együttműködést. Például létrejött már testvér-óvodai kapcsolat, de egyre intenzívebb a postamúzeumi együttműködés is.

A szentesi székhelyű Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány (DAPTA) delegációja nemrég járt szakmai tapasztalatcsere-látogatáson Sepsiszentgyörgyön, az ottani Puskás Tivadar Hírközlési Kismúzeum és a Székelyföldi Hírközlési Örökség Egyesület partnereként.

A két város hasonló profilú múzeumi szervezetei a két polgármester ellenjegyzésével 2017 novemberében kötöttek együttműködési megállapodást. A szentesi postatörténeti alapítvány mostani látogatásának célja a kapcsolat elmélyítése, szakmai tapasztalatok cseréje és a sepsiszentgyörgyi Kismúzeum gyűjteményének gyarapításához való hozzájárulás volt.

A Tóth László kuratóriumi elnök vezette hat fős szentesi csoporthoz csatlakozott a budapesti Postamúzeum igazgatóhelyettese és a szegedi székhelyű, de országos gyűjtőkörű Informatika Történeti Múzeum Alapítvány (ITMA) gyűjteménykezelője is.

A szentesi postatörténeti gyűjteményből muzeális értékű távközlési eszközöket vittek a sepsiszentgyörgyieknek, Szegedről pedig 30-40 éves informatikai kiállítási tárgyakat adtak tartós kölcsönzésre a Kismúzeumnak. Az utazáshoz és a kiállítási tárgyak szállításához Szentes város Önkormányzata térítési díjért a küldöttség rendelkezésre bocsájtotta saját tulajdonú mikrobuszát.

A delegációt a sepsiszentgyörgyi Városháza dísztermében Tóth-Birtan Csaba alpolgármester fogadta, aki elmondta, hogy a város vezetése – a Szentessel fenntartott testvérvárosi kapcsolat részeként ­ – örömmel látja vendégül a posta- és hírközléstörténeti kiállítások létrehozásában és működtetésében tapasztalatokkal rendelkező szakembereket, és szívesen támogatja a testvérvárosi együttműködés szakmai jellegű bővítését.

A delegáció tagjai két napot töltöttek a Puskás Tivadar Szakközépiskolában, illetve a Kismúzeumban. Csáky Ernő mérnök-ezredes, a Kismúzeum alapítója és vezetője bemutatta a Puskás Tivadar életéről szóló, profi kivitelezésű emlékkiállítást, valamint a rendkívül gazdag, sokoldalú hírközléstörténeti kiállítás tárgyait és az oktatásban történő felhasználását.

A küldöttség találkozott a Székelyföldi Hírközlési Örökség Egyesület vezetőségi tagjaival, akik azt tervezik, hogy a helyi városvezetés támogatásával Sepsiszentgyörgy belvárosában új, önálló, a szélesebb közönség által is látogatható, országosan egyedülálló Székelyföldi Hírközlési Múzeumot hoznak létre a közeljövőben, a jelenlegi hatalmas gyűjtemény megosztásával. A kiállításnak az oktatást segítő része természetesen a szakközépiskolában maradna.

A jelenleg kiállított, több mint másfél ezer régi és közelmúltbeli hírközlő eszköz 85-90%-a működőképes. Ehhez tették hozzá a szentesi delegáció tagjai a magukkal hozott kiállítási tárgyakat, például a múlt század 30-as éveiből származó 2/5-ös LB típusú telefonközpontot a hozzá kapcsolt három LB-telefonnal, amit Labát Pál László és Tóth László a helyszínen rögtön össze is szerelt és a kiállításba illesztett.

A szegedi informatikatörténeti gyűjteményből pedig Bohus Mihály gyűjteménykezelő hozott ma már múzeumi tárgynak számító IBM, CISCO, Videoton számítástechnikai berendezéseket. Ez utóbbiak is bemutatható és működőképes állapotban rögtön bekerültek a sepsiszentgyörgyi Kismúzeum kiállításába.

A közösen végzett munka befejeztével sor került a sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Hírközlési Kismúzeum, a Székelyföldi Hírközlési Örökség Egyesület, valamint a szentesi és a szegedi alapítvány közti további együttműködés lehetőségeinek egyeztetésére és a delegáció által vitt műtárgyak átadásának dokumentálására.

A szentesi és a sepsiszentgyörgyi városvezetés támogatásával lebonyolított szakmai látogatással és az együtt végzett munkával nemcsak a múzeumi együttműködés lépett magasabb szintre, hanem a két város közti testvérkapcsolat is erősödött, szélesedett, gazdagodott.

Vélemény, hozzászólás?