Kiemelt hírek Szentes

Szentes: van 2019-es költségvetés, a múzeum veszi át a művelődési központot

A Szentesi Képviselőtestület február 28-án, a Városháza dísztermében tartotta meg idei 2. soros ülését. A megjelenteket Szirbik Imre polgármester köszöntötte, jelen volt mind a 15 képviselő, valamint a meghívottak.

Elsőként néhány napirendi pont megtárgyalásának összevonásáról döntöttek, majd a tanácskozás megkezdése előtt a Kommunizmus Áldozataira emlékeztek egyperces néma felállással.

Ezt követően a két ülés között történt fontosabb eseményekről számolt be a polgármester, melyet néhány képviselő kiegészített. Antal Balázs Tibor azt mondta el, hogy a Fidesz frakció néhány tagja Kiskunfélegyházán járt, ők ott (is) emlékeztek a Kommunizmus Áldozataira, köztük Kiss Béla, Szentes egykori főjegyzőjére. Javasolta, hogy Kiss Béla hamvait hozassák Szentesre, és itt nevezzenek el utcát róla.

Kiss Csaba képviselő a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola jótékonysági akciójáról számolt be, melyet egy, a Rigó Alajos Általános iskolába járó beteg, rászoruló kisgyermek érdekében szerveztek.

Szabó Zoltán Ferenc megköszönte azon lakosok visszajelzéseit, amelyet az egyik helyi hirdetési újságban feltett kérdéseire érkeztek.

A város vezetője bejelentette, hogy minden akadály elhárult, és kezdődhet a Koszta József Általános Iskola nagyobb szabású (új nyílászárók beszerelése, energetika korszerűsítése) felújítása.

Ezután az írásban benyújtott, képviselői interpellációkra adott válaszok elfogadása következett. Három képviselő sem fogadta el a választ.

Szabó Zoltán Ferenc a Mátyás király utca forgalmi rendjével (pl. parkolási anomáliák) kapcsolatban kért intézkedéseket nem tartotta megfelelőnek.

Dr. Szabó Andrea az Új utca környékén kihelyezendő parkoló automatákkal kapcsolatban nem fogadta el a hivatal válaszát. Dr. Rébeli- Szabó Tamás a Liget étterem előtt, illetve a Deák Ferenc Általános Iskola előtt kialakult parkolási gondok enyhítését kérte, valamint a „Megyeháza” előtti kis útszakasz megnyitását, legalább a nap csúcsforgalma idejére. Ő sem fogadta el kapott választ. A fenti témákban a többi képviselő is azonos állásponton volt.

Összesen 15 napirendi pontot tárgyaltak meg a tanácskozáson, ezek közül kettő emelünk most ki.

Egyhangúan, gyakorlatilag vita nélkül elfogadták a képviselők a város 2019. évi költségvetését. Szirbik Imre polgármester azt hangsúlyozta, hogy az idei egy különleges költségvetés, mert most a jelenlegi testület hozza meg a döntést, de egy más összetételű testület fogja értékelni annak végrehajtását.

A város vezetőjének – életében – ez a 33. olyan költségvetés, amit ő ír alá, ilyen tapasztalatok birtokában mondta, hogy ez egy jó, elfogadható költségvetés. Hozzátette: a tavalyi évben megvalósult jó gazdálkodás eredményeképp képződött tartalékok az idei évre történő áthozatalával sikerült biztos alapokra épülő büdzsét tervezni.

Balogh Imre, a költségvetés előterjesztője

Antal Balázs Tibor a Fidesz frakció nevében elfogadásra javasolta a tervezetet, és kérte, hogy az általuk a korábbi években bevezetett „képviselői keretet” (1 millió Ft.) csak időarányos mértékben használják fel, a többi maradjon meg az októberben, újonnan megválasztott testületi tagoknak. Az előterjesztés ‘A’ változatát preferálták  a képviselők.

Krausz Jánosné javasolta, hogy a képviselők tételesen számoljanak el az egy millió forintos képviselői keretük felhasználásáról. A sajátját az ülésen átadta képviselő társainak.

A másik kiemelkedően fontos és sokakat érintő téma a Szentesi Művelődési Központ és a Koszta József Múzeum összevonása volt. Itt már élesebben kirajzolódtak az ellentétes álláspontok. A Fidesz frakció (az időközben megkért és megérkezett) szakminisztériumi állásfoglalásra hivatkozva az „összeolvadás” mellett érvelt, a baloldal az említett állásfoglalás jogi ellentmondásaira (is) hivatkozva ellenezte az összevonást.

Végül 8 igen és 7 nem szavazat mellett úgy döntött a testület, hogy „a Koszta József Múzeumba beolvad a Művelődési Központ”! Várhatóan az új intézmény neve: Koszta József Múzeum és Művelődési Központ integrált kulturális intézmény.

Az átszervezett intézmény új alapdokumentumait március 7-ig kell elkészíteni.

 

 

Vélemény, hozzászólás?