Kiemelt hírek Szentes

Szerteágazó ügyekről tárgyalt, illetve döntött a bizottság

A Szentesi Önkormányzat Képviselő-testülete Városrendezési,-fejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága február 25-én idei 2. soros ülését tartotta a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében. A bizottság elnöke, Antal Balázs Tibor megállapította a határozatképességet (1 képviselő igazoltan hiányzott) majd levezette a tanácskozást.

A bizottság összesen 11 témáról tárgyalt, ennek mintegy felében saját hatáskörben döntött, a többi esetében a február 28-i képviselőtestület előterjesztéseket véleményezték.

Többek között megtárgyalták az önkormányzata 2019. évi költségvetését, a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt. Ezt egyhangú határozattal tárgyalásra alkalmasnak ítélték meg. Megvitatták és elfogadták a 2018. évi költségvetési rendelet módosítását is.

Központi Orvosi Ügyelet ellátásáról szóló szerződés lejár, ezért azt újfent közbeszerzési eljárással meg kell kötni. Az eljáráshoz szükséges egy bíráló bizottság létrehozása. Ennek személyi összetételét megismerte a bizottság és jóváhagyta.

A bizottság megismerte és véleményezte az állattartó építményekkel összefüggő, Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosítására vonatkozó javaslatot. Alapvetően egyetértettek a benne foglaltakkal, tárgyalásra alkalmasnak tartották, a határozati javaslatok közül a szigorúbb variáció elfogadását támogatták.

Berezvai Csilla főkertész beszámolt a helyi fakataszterről, növény- és fatelepítésekről, fapótlásokról, és tájékoztatást adott a város zöldfelületeinek virágosításáról, a közparkokról.

Wittek Krisztina főépítész tájékoztatta a jelenlévő bizottsági tagokat és meghívottakat a mezőgazdasági területeken alkalmazható 10 %-os beépíthetőség alkalmazhatóságának módjáról. Erre egyelőre (és rövid időn belül) kevés esély van, mert különböző országos hatáskörű főhatósági engedélyeket kell kérni, illetve át kell (lehet) alakítani a birtoktestet, így növelhető a jelenleg beépíthető 3 %-os arány. Az ügyet még nem zárták le.

 

 

Vélemény, hozzászólás?