Kiemelt hírek Szentes

T R I A N O N – 2 0 2 0 (III.)

– Jegyzet –

100 éves a gyalázatos Trianoni diktátum

(“Trianonban egy országot sem tettek tönkre gonoszabbul, mint Magyarországot”!) Nitti olasz m.elnök

S akkor megkondultak a harangok ….. a történelmi Magyarországon a nemzeti gyász jeleként 1920. június 4-én, délelőtt 10 órakor, 10 percre megállt az élet mivel aznap írták alá (a Nagy-Trianon palotában) az I. Világháborút lezáró magyar béke-diktátumot, miáltal …. “Szent István koronája, amely aranyabroncsként fogta össze a Kárpátok óriási láncait az Adria kék öbléig, szétpattant!”

De ennek tényleg így kellett történnie?
A (valószínűsíthető) választ keresve Trianonról, más megközelítésben írom alábbi soraimat. Az nyilvánvaló, hogy értékrendünket nem szabad más korokra kivetítenünk, de mivel az a múltunk része azt ismernünk kell. Igenis tudnunk kell, hogy mi magyarok mit tehettünk volna 1000 éves Királyságunk (részbeni) megmentéséért a győztes, Antant hatalmak és az emigrációban “áskálódó” cseh-szerb-román politikusok ellenébe.
Az Antant vezetői főleg a franciák, akik pokolra is kerültek (végre egy jó hír): G. Clemenceau, A. Millerand, P. Berthelot (a “patkány” cseh Benes barátja) s az angol G. Curzon, A. Leeper, S. Watson voltak elsősorban azok, akik egy “tollvonással szétszabdalták” hazánkat, akik a békét büntetésként alkalmazták. De mindezek ellenére a belpolitikai káoszban fuldokló Magyarország sikerrel léphetett volna fel, ha politikusaink nem semmire kellő hazaárulók !! “Ami nyomorúságon és szenvedésen egyesztendő óta keresztül mentünk, annak fő okozója s elkövető bűnöse; Károlyi Mihály ….” írta anno a Pesti Hírlap.

S akkor megkondultak a harangok ….. a vesztes I. Világháború végén az Osztrák-Magyar Monarchia (1918 október 31) felbomlott s tragédiánkra 1918. november 16-án köztársasági elnökké választották gróf károlyi mihályt (igen csupa kisbetűvel, Nemecsek Ernőtől pedig elnézést kérek), s mivel elvállalta meg is pecsételődött a történelmi Magyarország sorsa. Ez volt az első baklövése! Majd jöttek Kun Béláék (de minek ?), s végre Horthy Miklós, akinek köszönhető, hogy legalább a Tiszántúlt (kb. 30.000 km2-t) nem csatolták el. A Diktátum aláírásáig (17 hónapig) kormányok (6) s rendszerek (3) jöttek s mentek, amely okán olyan helyzetbe került Magyarország, amit önmagában nem is lehet morális dimenzióban értelmezni.

1918 végén károlyi elkövette második baklövését azzal, hogy a Nemzeti Tanácsra esküdött fel így legitimátusát elvesztette, nem is hívták meg kormánya képviselőit Párizsba. Pedig ez létkérdés lett volna, mivel 1919-ben Wilson az USA elnöke (aki ekkor Párizsban tartózkodott) mindvégig “enyhébb” határok közé szorította volna Hazánkat, miképpen a Brittek s az Olaszok is. 1920 januárjában Gróf Apponyi Albert már túl későn mondhatta el híres beszédét a békekonferencián, …. “Apponyi szavai csak megkapóan impozáns sírköve lett a halálra ítélt történelmi Magyarországnak”.

Felvetődik a kérdés, alá kellett írni e Diktátumot vagy sem? Sajnos 1920 június 4-én igen, ekkora teljesen kiszolgáltatottá váltunk, “Consummatum est” (bevégeztetett) !!!! Tiltakozásként s az ellenállás gesztusaként Dr. Bernárd Ákos (a kommunisták a Tanácsköztársaság alatt halálra ítéltek), állva írta alá e ultimátumszerű gyalázatot a magyar kormány nevében. 1920-ban (Wilsonék már hazautaztak) a franciák voltak azok, akik e Diktátummal kivégezték a Magyar Királyságot, “Jaj a legyőzöttnek” elv szerint!

S akkor megkondultak a harangok ….. igen, 1918 végén kiharcolható lett volna egy más “béke” a fegyveres ellenállással, de e helyett a frontokról hazatérő kb. 1.3 millió katonát károlyi leszereltette (Linder Bélának is “köszönjük”) és a visszavonulási parancsával “tálcán kínálta fel Hazánkat”, ez volt a harmadik sorsdöntő baklövése. Arról nem is beszélve, hogy 1918 októberében a rendkívül ütőképes és intakt (sértetlen) német Duna Hadsereg parancsnoka, a “legyőzhetetlen” Mackensen tábornagy felajánlott segítségét Erdély megvédésére károlyi elutasította, sőt a tábornagyot börtönbe is vetette. Micsoda bűn, micsoda hiba! A román hadsereget 1918 május 7-én leszerelték majd újjászervezték, a gyengén felszerelt és moráljában labilis oláh katonákkal szemben a Kárpátok-hágóinál megvédhető volt Erdély. A cseh haderő sem volt “tényező”, a szerbeket is a Dráva és a Duna mentén “könnyen” meglehetett volna állítani.

Az is biztos, hogy a háborúellenes -francia- közhangulat közepén az Antant hatalmak, kimerült katonáik életét (ahogyan később a Törököknél sem) egy katonai konfliktusban nem áldozták volna fel !! Az 1918. november 13-i belgrádi egyezmény aláírása a mohó utódállamok haderőinek magyarországi bevonulását tette lehetővé, ez a negyedik és szinte a legnagyobb baklövés, ó Istenem !!!!
A Tanácsköztársaság Felvidéki hadi sikerei a Székely-hadosztály küzdelmei vagy pl. a Balassagyarmati események, a fegyveres harc létjogosultságát igazolta. A színtiszta magyar területek megvédésével a demarkációs vonalak visszaszorításával, az etnikai határok mentén elérhettünk volna, igaz így is területi vesztességgel egy igazságosabb békét (pl. népszavazás tartását).

S akkor megkondultak a harangok…. károlyi ötödik megdöbbentő nemzetvesztő baklövése a sikertelen nemzetiségi kérdés volt (Jászi Oszkárnak is “köszönjük”), bár ez egy igazi államférfin is kifogott volna. Erre jó példa a Gyulafehérváron megtartott magyarországi románok nemzetgyűlése, amelyhez a Magyar Államvasúttal ingyen biztosította az utazást és a helyszínt is, akik 1918. december 1-én, ki is mondták Erdély azonnali egyesülését a Román Királysággal. Mit lehet ehhez hozzátenni ??!! Számunkra végzetes volt az is, hogy károlyi emberi s politikai alkalmatlansága okán létrejöhetett a Tanácsköztársaság, miáltal a bolsevizmustól való nemzetközi félelmet is ellenünk fordították a “győztesek”!

Ne feledjük a Britek, Olaszok és az USA “hajlottak” a méltányos békére. A Trianoni Diktátum nem CSAK az Antant bűne, ennek nem így kellett volna történnie! A hazaárulás ordító vádja pedig mindvégig kísérti károlyi és politikus társai emlékét, de ez nem vigasz.
„Magyar az, akinek fáj Trianon” (Illyés Gyula).
Igen fáj, borzasztóan fáj !!!

dr. Dömsödi József (Szentes

Vélemény, hozzászólás?