Kiemelt hírek Szentes

Tá j é k o z t a t á s

A Szentesi Polgármesteri Iroda a következő két tájékoztató plakátot juttatta el szerkesztőségünkhöz:

Lehet, hogy egy kép erről: , szöveg, amely így szól: „KÖZPONTI KSH TT HIVATAL HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY ADATFELVÉTEL 2022. február 24. április 30. A KSH háztartásokat jövedelmi helyzetükrő‘l, valamint lakás- és letkörülményeikről kérdezi. válaszadás önkéntes anonim. válaszokat azoktól várjuk, akik evélben felkérést kaptak azadatszolgáltatásra! SZEMÉLYES, vagy TELEFONOS válaszadás: 2022. február 24. és április 30. között telefonon vagy személyesen válaszolók mindannyian ONLINE KITÖLTÉS 2022. február 24. április 30. között, www.ksh.hu/eletmod oldalon vásárlási utalványt kapnak. NYEREMÉNYJÁTÉK! Az internetes válaszadók között értékű ajándékutalványt sorsolunk ki! Továbbiinformáció: www.ksh.hu/eletmod”

 

Lehet, hogy egy kép erről: , szöveg, amely így szól: „KÖZPONTI KSH STATISZTIKAI HIVATAL MUNKAERŐ- FELMÉRÉS Hányan dolgoznak gazdasági élet különböző területein? Mennyi időt töltünk munkavégzéssel? és hasonló kérdésekre keresi választ MunkaerÅ-felmérés, amely KSH legnagyobb folyamatos lakossági adatfelvétele. kitöltés önkéntes felmérés célja, hogy összehasonlításra alkalmas adatokat szolgáltasson azország munkaerő- piaci helyzetérÅ‘l, foglalkoztatottságró és munkanélküliségről. anonim. válaszokat azoktól várjuk, akik levélben felkérést kaptak adatszolgáltatásra! TELEFONOS Adja telefonszámát ésafelkérőlevélben kapott egyedi azonosítóját. -MAIL: lakinfo@ksh.hu SZÁM: SZEMÉLYES Ha inkább személyesen válaszolna, összeírónk felkeresi Ãnt. 06-80-200-766(3-ASALMENÜ) Ajárványügyihelyzetre tekintettel kérjük, részesítse előnyben telefonon való válaszolás lehetőségét! További információ: www.ksh.hu/emef”

 

 

Vélemény, hozzászólás?