Kiemelt hírek Szentes

Új vezetés a szentesi horgászegyesületben

Új vezetés a horgászegyesületben
Elnök: Gergely Gábor
Alelnök: Sóti Szilárd
A szentesi Gerecz Elemér Sporthorgász Egyesület július 10-én az Ifjúsági Házban rendkívüli közgyűlést tartott. A határozatképességet második “nekiindulással” érte el a fórum, ekkor 48-an voltak jelen a teremben.
Első napirendi pontként személyi kérdésekről döntöttek. A Szegedi Törvényszék felszólításának megfelelően elnököt és alelnököt kellett választaniuk, melyek személyére a Felügyelő Bizottság elnöke, dr. Rébeli-Szabó Tamás tett javaslatot.
Elnöknek Gergely Gábort, az eddigi alelnököt javasolta, megválasztása esetén alelnöknek Sóti Szilárdot. A jelenlévők a javaslatot elfogadták, más személyi javaslat nem érkezett.
Szavazáskor mind a két személyt (külön-külön) 47 igennel, és egy tartózkodással megválasztották.
Gergely Gábor megválasztása után elmondta, hogy kötelességtudat és lojalitás alapján vállalta el a 75 éves múltra visszatekintő szervezet vezetését. Ennek az egyesületnek továbbra is működnie kell, mégpedig szabályosan, és a lehető leghatékonyabban. A horgászok pedig továbbra is horgászni szeretnének, és ehhez meg kell teremteni a megfelelő körülményeket.
Sóti Szilárd arra hívta fel a figyelmet, hogy a jövőben egyfelé (és közösen) kellene haladni a helyi horgász-társadalomnak. Ennek érdekében a felmerülő gondok együttes megoldásán, és nem annak elmélyítésén kell munkálkodni. Ezt szeretné segíteni azzal (is), hogy szeptembertől minden hónapban fogadó órát tart, hogy időben szóba kerüljenek a megoldandó feladatok, és persze minél gyorsabban meg is legyenek oldva.
Beszélt a halárak brutális emelkedéséről, ezért szorgalmazta a takarékos gazdálkodást, a bevételek növelését.
A rendkívüli közgyűlés ezután szavazás útján módosította az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt.
Végül a fórum három nagyon fontos kérdésben döntött:
+ 2023 januárjától – önkéntes alapon (!) – bevezetik az un. behúzós horgászjegyeket, melyek az eddigieknél több lehetőséget adnak a tulajdonosának. Az új jegy ára 35 %-al lesz drágább a mindenkori területi jegynél. A behúzós horgászjegyekkel kapcsolatos (szigorú) etikai normákat is megtárgyalták, elfogadták.
+ A jelenlévők elfogadták (Berta Balázs javaslatát), hogy (akik kéri) e-mail-en kapjon értesítést az egyesület rendezvényeire. Ennek jogi és egyéb feltételeit az új elnökség kidolgozza 2023. januárjára. Ez mindenképp költségcsökkentő lenne.
+ Berta Balázs felvetette, hogy szigorúnak találja a gyermek horgásztársakkal szemben megállapított helyi szabályozást. Kérte ennek feloldását. A jelenlévők ezt megszavazták: a jövőben a MOHOSZ idevonatkozó szabályozását kell alkalmazni, valamint a gyermek horgászok évente 5 nemes halat vihetnek haza.
Több napirendi pont nem lévén, az ülést befejezték.

Vélemény, hozzászólás?