Kiemelt hírek Szentes

Újabb fejlemény Üdülőközpont ügyben

A szentesi képviselő-testület október 13-án, a Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nonprofit Kft. beszámolójának tárgyalása kapcsán olyan határozatot hozott, miszerint a különböző visszásságok, illetve szabályok megsértése miatt javasolja a Kft. ügyvezetőjének visszahívását. Az eljárás lefolytatására – a polgármester távolléte (külföldi tartózkodás) miatt – dr. Rébeli-Szabó Tamást, a jogi-és ügyrendi bizottság elnökét bízták meg.

Interjú-kérés miatt azonnal megkerestük az elnök urat, aki kérte, hogy halaszthatatlan munkahelyi elfoglaltsága miatt később kerüljön erre sor. Végül, október 18-án rendelkezésünkre állt, hogy elmondja az ügy fejleményeit.

A felmentés okára vonatkozó kérdésünkre azt válaszolta, hogy az ügyvezető asszony, különösen az utóbbi hónapokban több olyan intézkedést tett, ami szabálysértésre, nem megfelelő munkavégzésre vezethető vissza. Egyik példaként hozta fel, hogy megsértette a hatályos önkormányzati rendeletet: úgy nyújtott be pályázatot, hogy arról nem tájékoztatta az önkormányzatot. Különösen igaz ez, annak fényében, hogy önrész fizetési kötelezettsége van az NKft.-nek, de az üzleti tervében ez nem szerepelt. Hozzátette: a helyi rendelet alapján ezt az önrész nélküli pályázatoknál is meg kell tenni.

Már második éve – az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közül egyedüliként – megkapta a belépők, bérletek, szolgáltatási díjak önálló megállapításának lehetőségét. Így az árképzésben teljes önállósága volt, de a kitűzött céljait nem tudta teljesíteni.

Az Alföldvíz Zrt.-vel folytatott tárgyalás eredményével sem tudott egyetérteni a testület. Jogi szempontból aggály merülhet fel ezzel kapcsolatban, aminek kedvezőtlen anyagi vonzatai is lehetnek az önkormányzatra nézve.

Az NKft. Felügyelő-bizottsága sem fogadta el a negyedéves tájékoztatót.

Mások mellett, ezek alapján is javasolta Antal Balázs Tibor a testület Városfejlesztési Bizottságának elnöke az ügyvezető visszahívását. Az elfogadott, javaslat rögzítette, hogy a visszahívás előtt történjen egyeztetés az ügyvezetővel. A javaslatot a következőképpen fogadták el: a jelenlévő 13 képviselő közül 8-an támogatták, ketten tartózkodtak, és hárman nem támogatták.

Dr. Rébeli- Szabó Tamás ma (október 18-án) ez ügyben egyeztetett Márton Máriával, de ez nem vezetett eredményre. Ezért az elnök kezdeményezi a taggyűlés összehívását, ahol előterjeszti a visszahívást, a képviselő-testület határozata értelmében.

Ide tartozó információ, hogy egyúttal felkérte Kocsis Lászlót, a Városellátó Nonprofit Kft. vezetőjét az Üdülőközpont ügyeinek vitelére. Az ő személyére vonatkozóan is a végleges döntést a taggyűlésnek kell meghoznia.

Azt is meg tudtuk, hogy a Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nonprofit Kft. ügyvezetésére, a képviselő-testület határozata szerint, pályázatot írnak ki.

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?