Hírek Kiemelt hírek Szentes

Újabb Pálinkó könyvet mutattak be a könyvtárban

Január 13-án este Hamvas Endre (1890-1970) egykori csanádi püspök életét ismerhették meg a Szentes Városi Köyvtárba betérők. Pálinkó Máté, azonos című könyvét mutatta be az érdeklődőknek, Vágvölgyi Zoltán a könyvtár munkatársának közreműködésével.
A szerző, Pálinkó Máté Szentesen született, az általános iskolát Mindszenten, a középiskolát Csongrádon (Batsányi János Gimnázium, német nyelvtagozat) végezte el.
A szegedi Tudományegyetemen szerzett történelem szakos bölcsész diplomát. Több könyv és tanulmány szerzője, illetve társszerzője. Főbb kutatási területei a középkori és modern kori magyar egyháztörténelem; magyar és egyetemes középkor; a magyarországi rendszerváltás, valamint a helytörténet.
Legújabb könyvének az alapját az egyetemi szakdolgozata adta, hiszen már ott foglalkozott Hamvas Endre (1891-1970) csanádi püspök életrajzával.
Püspöki pályafutása 1944-ben kezdődött: csanádi püspök lett. Ebben a minőségében határozottan kiállt a zsidók deportálása ellen. A háború után ellenezte a németek erőszakos kitelepítését, valamint a felvidéki magyarság ellen hozott Beneš-dekrétumokat is. Mindvégig kiállt a bebörtönzött Mindszenty József mellett is.
1951-ben belekeverték a Grősz József kalocsai érsek elleni koncepciós perbe; házi őrizetbe helyezték és erőszakkal rávették arra, hogy nyilvános bűnbánatot tartson, és kijelentse, hogy a jövőben együtt fog működni a kommunista kormánnyal. Az 1956-os forradalom kitörése után egyházmegyéje papjait ara buzdította, hogy óvják meg híveiket „minden erőszakos lépéstől és rendzavarástól”. A forradalom leverése után a fegyveres harc beszüntetésére és az Kádár-kormány iránti bizalomra szólította fel híveit.
1961-ben a magyar püspöki kar elnökévé nevezték ki. 1964-től 1969-ig kalocsai érsek. Ő volt az első, aki hivataláról betegsége és idős kora miatt lemondott. Részt vett a második vatikáni zsinaton, valamint a Béke Világtanács moszkvai ülésén. 1969-től haláláig az Országos Béketanács elnöke volt.
Nos, mindezekről részleteket olvashat, a háttérről új információkat ismerhet meg Pálinkó Máté: Hamvas Endre csanádi püspök életrajza című könyvéből. A kötet a szentesi könyvtárban is megtalálható.

Vélemény, hozzászólás?