Hírek Kiemelt hírek Szentes

Üléseztek a képviselők

A szentesi Képviselő-testület július 22-én, a Városháza dísztermében tartotta soros ülését. Két képviselő kivételével mindenki jelen volt. Nyugodt, sima kimenetelű volt a (12 napirendi ponti) témák megtárgyalása, valamennyit egyhangúan fogadtak el.
Ez az ülés is a két testületi ülés közötti történések polgármesteri összefoglalójával kezdődött, ami valószínű jól sikerülhetett, mert csak két kisebb kiegészítést tettek a jelenlévők.
A város polgármestere megköszönte az ülésteremben helyet foglaló MH II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred, a Szentesi Katasztrófavédelem és a Szentesi Rendőrkapitányság vezetőinek, a járványveszélyben, valamint azt követően, az elmúlt hetekben nyújtott segítségüket: a kánikula idején a vízosztásban, a közlekedésbiztonság megőrzésében, az időjárás miatti mentésekben való munkájuk kapcsán.
Lehet, hogy egy kép erről: 3 ember, ülő emberek és belső tér
Az írásbeli interpellációkra adott válaszok túlnyomó többségét elfogadták a képviselők, majd szóbeli interpellációk következtek. Itt merültek fel:
• nincs megfelelő mennyiségű hidegvíz az üdülőközpont területén, a gondok elhárításában nyújtson segítséget az önkormányzat – kérte Bujdósó Tamás
• A Tóth József és a Hajdú utcák találkozásának fessenek fel zebrát (főként az iskolások miatt). Legyen tájékoztatás az utóbbi két körforgalom bekerülési költéségéről, valamint a „Pendola” ügy (Petőfi u. 2.számú épület) állásáról – vetette fel Rébeli Szabó Tamás. Hozzátette: az elmólt ülésen vetette fel a térfigyelő kamerák vásárlásának szükségességét, hogy kíváncsi az ügy állására.
(Erre Kiss Csaba István válaszolt: megrendelték a kamerákat, a közeli jövőben megoldódik a kérés. Ennek részleteivel külön cikkben foglalkozunk.)
• A Tóth József Színház és Vígadó felújítása során több határidő- módosításra is sor került. Mibe kerül ez az önkormányzatnak, róttak-e ki kötbért – tette fel a kérdést Antal Balázs Tibor.
Ezek után kezdődött meg a napirendi pontok megvitatása. Ennek során szóba került négy ingatlan. Ezek közül kettőt értékesítenek:
– az Ipari Park területén 5000 m2 adnak el csarnoképítés céljából (3967-56 hrsz.) az Elektro Krucsó Kft. számára
– az Ipari Park területén 2500 m2 adnak el nagykereskedelmi elosztó központ kialakítására (3967-57 hrsz.) az EU- Energia Kft. részére.
Lehet, hogy egy kép erről: 4 ember, ülő emberek és belső tér
Továbbá ingyenesen állami tulajdonba adták a Szentes külterület 0930 hrsz-ú ingatlan egy részét (Kórógy-ér) az ATIVIZIG-nek.
Emellett kivonták a törzsvagyonból a Szentes külterület 01054-3 hrsz-ú ingatlant (a város Szent Lászlói területén fekvő, más úttal összeköttetésben nem lévő út), és üzleti vagyonná minősítették.
A képviselők döntöttek az V.számú fogorvosi körzet ügyében: dr. Barsi Zsuzsanna praxisát eladta, a praxist október 1-től dr. Dudás Balázs vállalkozó fogorvosként fogja ellátni.
A képviselőtestület felhatalmazta a polgármestert, hogy kösse meg az új vagyonkezelési szerződést a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrummal, a mely a helyi szakképző iskolákat érinti.
A képviselők foglalkoztak a Tóth József utca 9. szám alatti ingatlan sorsával. Úgy döntöttek, hogy – megfelelő pályáztatást követően – hosszú távon oktatási célra kell hasznosítani.
Végül, zárt ülés keretében két témáról is tárgyaltak, például döntöttek a Csergő Károly díj odaítéléséről, melyet augusztus 20-án adnak át.

Vélemény, hozzászólás?