Hírek Kiemelt hírek Szentes

Ünnepi istentisztelet a nagytemplomban

Rendhagyó istentisztelet tartottak november 7-én a szentesi Református nagytemplomban, melynek keretében halálának 100. évfordulóján, Futó Zoltán volt lelkészünkre, Békés-Bánáti esperesre emlékeztek, aki a 20. századfordulón volt (Kiss Bálinthoz hasonló ívű) vezetője a szentesi reformátusságnak. Továbbá ekkor hirdették ki az „Én gyülekezetem” című rajzpályázat eredményét is.
Az istentiszteleten Fehér Csaba lelkész tartott igehirdetést. „Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket.” (Zsidók13,7.) alaptézis alapján fejtette ki nézeteit, gondolatait.
A Futó Zoltán életéről, lelkész pályafutásáról szóló előadást Tímár Ferenc informatikus-tanár, helytörténész tartotta.
Lehet, hogy egy kép erről: egy vagy több ember, álló emberek és , szöveg, amely így szól: „Futó Zoltán (1863-1921) Szentesi református lelkipásztor teológus, a város hitéletének kiemelkedÅ alakja.”
Futó Zoltán (1863. május 15. Hódmezővásárhely – 1921. november 8. Szentes) szentesi református lelkipásztor, teológus, a város református hitéletének kiemelkedő alakja. Egyházszervezőként jelentős sikereket ért el; a legfelkészültebb teológusok és leghatásosabb hitszónokok között tartották számon.
A szentesiek először 1892-ben kerültek kapcsolatba Futó Zoltánnal. Egy évvel korábban 133 család elhagyta Szentest, s a Temesvár melletti Vadászerdőn új községet alapított Újszentes elnevezéssel. A telepesek az első aratás alkalmából, 1892. július 3-án nagy ünnepséget tartottak. Ekkor került sor az első istentiszteletre is, amelyet az alig 29 éves Futó Zoltán temesvári lelkész celebrált.
1898 őszén érkezett Szentesre, és nagy lendülettel munkához látott. Elsőként kezdeményezte egy református társaskör létrehozását, mely alapszabályának kidolgozója és első elnöke Futó Zoltán lett. Borsos József tervei alapján 1906 végére elkészült a Református Kör szecessziós stílusú díszes székháza is a Kiss Bálint utcában.
Következő lépésként felélesztette az évtizedek óta szunnyadozó felsőpárti templom építésének tervét, ami aztán Dobovszky József István tervei alapján 1914-re meg is valósult.
Futó Zoltán (az előző évtől) már a békés-bánáti református egyházmegye esperese volt, majd hamarosan a magyarországi református egyház egyetemes konventjének és a törvényhozó zsinat tagja. Esperesként kiemelt feladatának tartotta a Bánát szétszórtan élő református magyarságának összegyűjtését. E munkája eredményeként 17 önálló egyházat alakított.
A városi és a megyei képviselő-testületek tagjaként kivette részét a közéleti küzdelmekből is. Mindezek mellett egyházi és szépírói munkásságot is folytatott.
Rendkívüli népszerűségét jelzi, hogy szentesi lelkészi működésének 10. évfordulóján – 1908. okt. 18-án – a Református Körben leleplezték életnagyságú portréját, Joó Béla helyi festőművész alkotását. Legendás hírű volt munkabírása, emberszeretete, toleranciája.
1921. november 8-án egy beteg paptársát ment meglátogatni, amikor az utcán összeesett, és szívszélhűdés következtében meghalt. Váratlan halálát a város lakói mély részvéttel fogadták, felekezetre való tekintet nélkül. Koporsóját az egyházmegye lelkészei vállukon vitték át a Kiss Bálint utca 1. sz. alatti gyászházból a református nagytemplomba. A gyászszertartás után a református középtemetőben helyezték örök nyugalomra. (Síremléke ma is ott található.)
A hálás utódok 1932-ben utcát neveztek el róla.
A méltatást követően Fehér Csaba lelkész átadta a jutalmakat szakrális rajzpályázat legjobbjainak. (Erről külön cikkben számolunk be.)
Az alkalmon közreműködött Dezső Dario orgonaművész és a Kiss Bálint Református Általános Iskola Tanári Kórusa.
Lehet, hogy egy kép erről: egy vagy több ember és belső tér

Vélemény, hozzászólás?