Hírek Kiemelt hírek Szentes

Van a városnak érvényes költségvetése

A szentesi képviselő testület február 24-én a Városháza dísztermében tartotta meg idei 2. soros ülését. Összesen 22 előterjesztést tárgyaltak meg, ebből négyet zárt tanácskozás keretében.
Ami talán a legfontosabb, hogy megtárgyalták és elfogadták az idei esztendő költségvetését. Olyan költségvetést vitattak meg, amelynél elsődleges szempont volt a kötelező és a felvállalt feladatokat ellátó intézményhálózat folyamatos és zökkenőmentes működéséhez a feltételek, és a fejlesztésekhez kapcsolódó kötelezettségvállalások fedezetének biztosítása.
Az látszik, hogy az előző évekhez képest a lehetőségek tovább szűkültek. A biztonsággal számba vehető források mellett – az egyensúly biztosítása érdekében – szükségessé vált olyan bevételek tervezése is, amelyekről még nem áll rendelkezésre hiteles visszaigazolás.
Az is megfogalmazódott, hogy a következő időszak fontos feladata kell, hogy legyen – takarékos gazdálkodás mellett – a racionalitást fokozó, költségkímélő intézkedések előkészítése, illetve döntések meghozatala.
A felhalmozási, fejlesztési és felújítási feladatokat tartalmazó költségvetés rész csak a legfontosabb munkák elvégzésével számol, melynek keretében elsődleges volt az áthúzódó, pályázatokhoz kapcsolódó beruházások befejezéséhez szükséges fedezet biztosítása. A tervező munka során felmerült számos, indokolt igény megvalósításának anyagi hátterét a biztonsággal beszedhető bevételek nem fedezték, ezért csak a legfontosabb feladatok végrehajtásával lehet számolni.
Összegzésként megállapítható, hogy a 2022. évi költségvetés alapos, körültekintő, valós adatokra épít, de kockázatoktól nem mentes! Takarékos, felelős gazdálkodással, a kiadásokat csökkentő, a bevételeket növelő, időben meghozott átgondolt döntésekkel a kockázatok csökkenthetők.
Egy tartózkodás mellett fogadta el a képviselőtestület a 2022.évi költségvetést, és az erről állást foglaló független könyvvizsgálói jelentést.
Másik nagyon fontos döntés volt az április 3-án esedékes országgyűlés képviselőválasztások szavazatszámláló bizottsági tagjainak, illetve a póttagjainak megválasztása. (A helyi Választási Bizottságot már az előző ülésükön megválasztották a képviselők – arról is beszámoltunk.)
Szentesen 35 szavazókör működik, körönként három tagot és póttagokat kellett választani. A testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot, a bizottsági tagok eligazítására, eskütételére a választást megelőző hét elején kerül sor.
A 2022-2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok feltételeiről és az óvodai beiratkozás időpontjáról is döntöttek a képviselők. Az óvodai beiratkozásokra április 20-21-én (szerda-csütörtök) kerül sor. Beiratkozást online módon teszik lehetővé, de szükség esetén az személyesen is történhet.
Az ülésen módosították a képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról szóló rendeletet; a Képviselő-testület a 2022. évi munkatervét, valamint a települési hulladékról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendeletet is.
Elfogadták a Szentes Városért Közalapítvány 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Zárt ülésen döntöttek a Vásárhelyi út 6. szám alatti ingatlan; a Nagy Ferenc utca 1A szám alatti (hrsz840-1) ingatlanrész ügyéről, továbbá Szentesi Központi Óvoda óvodavezetőjének megbízásáról, és a Kalandpark további működése, hatályos bérleti szerződés felmondása, egyes beruházási elemek kompenzálásáról.

Vélemény, hozzászólás?