Kiemelt hírek Szentes

Várják az észrevételeket

Szentesen már évek óta az Ipari Parkban valósítják meg mindazon beruházásokat és fejlesztéseket, melyek jellegüknél fogva, a lakóterületektől távol helyezhetők el oly módon, hogy a befektetők számára hosszabb távon biztosítsa a fejlesztés lehetőségét.

Napjainkban zajlik a Hungerit Zrt. új, nagyobb összefüggő területet igénylő fejlesztése az Ipari Park Keleti zónájában az Attila út és a vasút között fekvő területen.

A tervezett fejlesztés érdekében módosítani szükséges a 2007-ben elkészült településszerkezeti terv és a 2009-es helyi építési szabályzat érintett részeit:

*a területen észak-dél irányba húzódó használaton kívüli földút megszüntetése,
* vasút mellett közlekedési és közmű sáv kijelölése,
* egykori Kontavill lövészklub ingatlanának funkcióváltása,
* bel- és külterület határán lévő földút rész szabályozásának változása,
* védőerdő sáv kijelölése az „új” téglagyár területén és erdő kijelölése Kajánújfalutól délre külterületen.

A részletes dokumentáció megtalálható a város honlapján, valamint a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodáján ügyfélfogadási időben.

A tervezett módosítással kapcsolatban észrevételt tehetnek a helyi lakosok, itt működő gazdálkodó szervezetek, a városban bejegyezett civil szervezetek, valamint egyházak.

Az észrevételt 2020. május 20-ig a város honlapján keresztül (http://www.szentes.hu  bal oldalon Építési szabályzat) lehet eljuttatni a helyhatósághoz.

További részleteket itt talál:

A képen a következők lehetnek: szöveg

Vélemény, hozzászólás?