Kiemelt hírek Szentes

Végleges döntés a művelődési központ múzeumba való beolvadásáról

A Szentesi képviselőtestület május 8-án a Városháza dísztermében rendkívüli ülést tartott, ahol egy napirendi pontról volt szó: a képviselőtestület 2019. április 25-i ülésének előterjesztései közül a 40/2019 (III:28.) számú határozata felfüggesztésének ismételt tárgyalásáról. Ez – röviden – a Szentesi Művelődési Központ Koszta József Múzeumba való „beolvadását” irányozta elő.

Szirbik Imre polgármester – a határozatképesség megállapítása után – bevezetőjében elmondta, hogy azért rendelte el az újra tárgyalást, hogy ebben az ügyben döntési lehetőséget biztosítson az év végén felálló új képviselő-testület számára. Másrészt törvényi alapokról indulva is aggályos az előterjesztés, valamint nagyon összetett a város kulturális intézményrendszere, ezért még alaposabban át kellene gondolni a változtatásokat.

Szirbik Imre (Középen)

Dr. Rébeli-Szabó Tamás terjesztett be erre, a május 8-i ülésre egy határozati javaslatot, amely jogi szempontból foglalta össze az egyesítés lényegét, és határozati pontokat is tartalmazott.

Dr. Rébeli-Szabó Tamás (szemüvegben)

A kisebbségben lévő képviselők amellett érveltek, hogy függesszék fel az elképzelés megvalósítását, és az eddig készített anyagokat adják át – megfontolásra – az utánuk következő testületnek. Krausz Jánosné Homokiné Túri Andrea, a Magyar Kultúra Lovagja címmel rendelkező művelődés-szervező szakértői véleményét (is) felolvasta. Ezt követően pedig ő (is) kérte, hogy a határozat szavazása név szerint történjen.

Krausz Jánosné

A többségben lévő képviselők az eredeti javaslat megvalósítása mellett mondták el érveiket.

Dr. Demeter Attila jogászként elemezte a mai napra beterjesztett előterjesztést, amelyet több szempontból törvénysértőnek tartott, és ezeket „le is vezette”. Idézeteket olvasott fel a Csongrád megyei Kormányhivatal vezetője, dr. Juhász Tünde ebben a témában írt szakvéleményéből. Összességében a kormánymegbízott is törvényességi szempontból aggályosnak tartja az előterjesztést – összegezte dr. Demeter.

Dr. Demeter Attila (j.)

A határozat megszavazása elején a név szerinti szavazás kérdésében döntöttek a képviselők: 8-an mellette, 7-en ellene szavaztak.

A név szerinti szavazáson a többségben lévő, jobb oldali képviselők nem fogadták el azt a javaslatot, hogy az ügyben a döntést halasszák el 2020. március 30-ig, a kisebbségben lévő (baloldali tömörülés) támogatta.

A dr. Rébeli képviselő által beterjesztett határozati javaslatot viszont a jobb oldaliak elfogadták, a bal oldaliak nem, tehát 8 igen és 7 nem szavazattal megvalósulhatnak az egyesítési törekvések.

 

Az ülés bezárása előtt Szirbik Imre polgármester bejelentette, hogy lelkiismereti okokból (mert mélyen nem ért vele egyet, „az elmúlt negyven évi munkájának a ’leminősítése’ lenne), és mert legjobb tudomása szerint törvénysértő a határozat, azt ő nem írja alá. Kérte a határozatot megszavazó jobboldali képviselőket, hogy jelöljenek meg egy képviselőt, akit felhatalmaznak az aláírásra. Erre a megszólított képviselő egyesével elhagyták a termet.

Ezek után Szirbik Imre bezárta az ülést. A teremben még beszélgettek az ott maradt képviselők – további lépéseket fontolgattak. És beszélgettek a Művelődési Központ munkatársai is, akik végig jelen voltak az ülésen.

a Művelődési Központ munkatársai

Vélemény, hozzászólás?